INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om våra kunders integritet och vi ser det som en självklarhet att hantera personuppgifter på ett förtroligt och säkert sätt. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. 

All behandling av personuppgifter Konrads Eriksson & Co AB gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen- GDPR.    

Vad är en personuppgift? 

Ibland behöver vi spara och behandla dina personuppgifter i våra system. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer ex. registreringsnummer, telefonnummer, e-postadress och fotografi.    

Därför sparar vi dina uppgifter

Vi får dina personuppgifter oftast i samband med att du anlitar oss. Vi behandlar varje personuppgift i enlighet med gällande lagstiftning, antingen baserat på intresseavvägning eller samtycke som kan styrkas i lagstiftningen. Oftast handlar behandlingen om att vi ska kunna upprätthålla en kontakt med dig och lösa ditt ärende på ett effektivt sätt. 

Rättslig grund för vår behandling 

Oavsett skälet till att vi sparar dina uppgifter har du rätt att när som helst begära att vi raderar eller ändrar dem. Vi reserverar oss dock från situationer då uppgifterna måste sparas av rättsliga skäl, exempelvis bokföringslagen. Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till en tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.    

Lagring av personuppgifter  

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi ska i så liten utsträckning som möjligt skicka personuppgifter per mail. 

Intern och extern lagring  

Vi använder olika IT-tjänster i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss medan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Den lagring där vi har flest personuppgifter är kontaktpersoner till kunder i vårt kundregister.

Kontakt 

Ansvarig på Konrads är Per Thydén. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över vilken information vi har sparat om dig, om du vill uppdatera dina uppgifter, begränsa vår behandling eller få dem raderade. Detta gör du enklast genom att skriva ett mail till VD per@konrads.se eller vänd dig direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du har klagomål.